Δείτε σε video το νέο σύγχρονο οδικό τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών

Τα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν στα αυτονόητα.

Δείτε περισσότερα Δείτε σε video το νέο σύγχρονο οδικό τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών