ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Με την προτεινόμενη πράξη με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» με προϋπολογισμό 3.222.815,80€ συμπ.ΦΠΑ 24%, ο Δήμος Μάνδρας-…

Δείτε περισσότερα ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ