Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία

Δικαιούχοι είναι τα άτομα τα οποία κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ

Δείτε περισσότερα Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία