Με παρέμβαση ΚΩΤΣΗΡΑ & ΡΟΚΑ συνεχίζει την λειτουργία του το περιφερειακό Ιατρείο Μάνδρας.

Με παρέμβαση ΚΩΤΣΗΡΑ κ ΡΟΚΑ συνεχίζει την λειτουργία του το περιφερειακό Ιατρείο Μάνδρας.

Δείτε περισσότερα Με παρέμβαση ΚΩΤΣΗΡΑ & ΡΟΚΑ συνεχίζει την λειτουργία του το περιφερειακό Ιατρείο Μάνδρας.