Έτοιμα τα Σχέδια ΔΑΡΔΑΝΟΣ και ΙΟΛΑΟΣ για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και δασικών πυρκαγιών – Παρουσίαση των Σχεδίων στις 25 Νοεμβρίου στο ΕΣΚΕ

Έτοιμα τα Σχέδια ΔΑΡΔΑΝΟΣ και ΙΟΛΑΟΣ για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και δασικών πυρκαγιών – Παρουσίαση των Σχεδίων στις 25 Νοεμβρίου στο ΕΣΚΕ

Δείτε περισσότερα Έτοιμα τα Σχέδια ΔΑΡΔΑΝΟΣ και ΙΟΛΑΟΣ για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και δασικών πυρκαγιών – Παρουσίαση των Σχεδίων στις 25 Νοεμβρίου στο ΕΣΚΕ