Ημερίδα-Διαβούλευση για τους Φορείς Διαχείρισης,από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.Σημερα Τετάρτη 9 Οκτωβρίου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας διοργανώνει σήμερα Τετάρτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 9:30 ημερίδα-διαβούλευση για τους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).Η ημερίδα διεξάγεται στο πλαίσιο της εξαγγελίας του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, ότι αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου η αναβάθμιση των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, ακολουθώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Στην ημερίδα-διαβούλευση θα παραβρεθούν ο Υπουργός, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος &Υδάτων, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, και έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν:

– πρόεδροι και συντονιστές των 36 ΦΔΠΠ,

– εκπρόσωποι των εργαζομένων στους ΦΔΠΠ,

– εκπρόσωποι των 13 Περιφερειών,

– εκπρόσωποι των Δήμων στις περιοχές ευθύνης των ΦΔΠΠ (μέσω ΚΕΔΕ),

– εκπρόσωποι 20 ΜΚΟ, που εμπλέκονται στους ΦΔΠΠ,

– εκπρόσωποι των επαγγελματιών (μέσω του Επιμελητηρίου),

– αρμόδιες και συναρμόδιες για τους ΦΔΠΠ υπηρεσίες του ΥΠΕΝ,

– εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας,

– ο πρόεδρος της επιτροπής «Φύση 2000»,

– ο συντονιστής και οι εκπρόσωποι των μελετητών για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) και τα Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) των Προστατευόμενων Περιοχών.

Η ημερίδα στοχεύει σε έναν ευρύ διάλογο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης και το μέλλον τους. Θα είναι ανοιχτή και ο λόγος θα δοθεί ακόμα και σε πρόσωπα, φορείς ή οργανώσεις που πιθανόν, εκ παραδρομής, δεν εκλήθησαν.Στόχος είναι η ειλικρινής αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στις Προστατευόμενες Περιοχές. Η καταγραφή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η κατάθεση ρεαλιστικών και δημιουργικών προτάσεων για την αναβάθμιση των Φορέων Διαχείρισης.Αυτά αποτελούν προαπαιτούμενα για την ουσιαστική βελτίωση της διαχείρισης και την αειφόρο ανάπτυξη των Προστατευόμενων Περιοχών.