Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας “Πατέρας” (Αίτηση εγγραφής).

Ο σύλλογος έχει έδρα την πόλη της ΜΑΝΔΡΑΣ ,
έδρα του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Ο σκοπός του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας “Πατέρας”, «στο εξής θα αναφέρετε ως σωμάτιο» είναι
η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης ,του πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από αλτρουιστικά ,φιλανθρωπικά συναισθήματα και η πρόσφορα προς το κοινωνικό σύνολο.
(μπορείτε να ανατρέξετε στο καταστατικό του συλλόγου ).

Αίτηση εγγραφής μέλους στο σωμάτιο :