Σειρήνες συναγερμού θα ηχήσουν την Τετάρτη σε όλη τη χώρα – Δείτε ποιες ώρες και γιατί

Οι σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας θα ηχήσουν σε όλη την ελληνική επικράτεια την ερχόμενη Τετάρτη.
Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Επίσης γίνεται γνωστό στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας,
έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό 
και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.