Ορίστηκε άμισθη εντεταλμένη σύμβουλος η κ. Ευαγγελία Κουτσοδήμα,

επί θεμάτων παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού, δημοσίων σχέσεων και δικαστικών υποθέσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ αποφάσισε οτι :
Ορίζει άμισθη εντεταλμένη σύμβουλο την δημοτικό σύμβουλο Ευαγγελία Κουτσοδήμα,
προς την οποία μεταβιβάζονται οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες,
επί θεμάτων παιδείας,
πολιτισμού, αθλητισμού,
τουρισμού,
δημοσίων σχέσεων και δικαστικών υποθέσεων.

Διαβάστε την ανάρτηση του δήμου στη Διαύγεια