Με απόφαση δημάρχου η αλλαγή προέδρου του Δ.Ο.Κ.Α.Π

Ορίζει τη δημοτική σύμβουλο Ευαγγελία Κουτσοδήμα ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας – Ειδυλλίας σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Βασιλικής Ζωγράφου από τη θέση του τακτικού μέλους (μέλος υποδεικνυόμενο από το Δήμαρχο) και η οποία εφεξής ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος Ευδοξία Διολέτη – Μίχα, σύμφωνα με την 132/2019 ΑΔΣ. 2. Ορίζει τον Παναγιώτη Μήλιο ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Ρόκα (μέλος υποδεικνυόμενο από το Δήμαρχο), ο οποίος καταλαμβάνει πλέον θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες σύμφωνα με το αναθεωρημένο θεσμικό πλαίσιο, ως προς τον ορισμό και συγκρότηση των διοικήσεων των Νομικών προσώπων των ΟΤΑ.

  1. Ορίζει τον Παναγιώτη Μήλιο ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού
    μέλους Κωνσταντίνου Ρόκα (μέλος υποδεικνυόμενο από το Δήμαρχο), ο
    οποίος καταλαμβάνει πλέον θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε την ανάρτηση του δήμου στην διαύγεια