Η ∆ηµοτική Αρχή του δήμου μας συντάσσεται στο κοινό μέτωπο µε τον ∆ήµο Ασπροπύργου και Ελευσίνας, για την προστασία της περιοχής µας.

 Η δημοτική Αρχή του δήμου μας συντάσσεται στο κοινό μέτωπο µε το ∆ήµο Ασπροπύργου και Ελευσίνας, για την προστασία της περιοχής µας. Με άρθρο που διαβάσαμε στην εφημερίδα “Θριάσιο” ,ο δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας τάσσεται στον πλευρό των δυο όμορων δήμων που είναι αντίθετοι στην απόφαση
της κυβέρνησης να κατασκευαστούν φύλακες στην πίσω αυλή τις Αττικής …

Διαβάστε το άρθρο από την εφημερίδα θριάσιο :