ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Με την προτεινόμενη πράξη με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» με προϋπολογισμό 3.222.815,80€ συμπ.
ΦΠΑ 24%, ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας θα συμμετάσχει στην πρόσκληση
“ΑΤ06 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”
με σκοπό να διεκδικήσει την χρηματοδότηση της υλοποίησης ενός σημαντικού έργου με σκοπό
την εξυπηρέτησης των αναγκών του Δήμου όσων αφορά στη διοίκηση των τμημάτων πρασίνου
και καθαριότητας, καθώς και την δημιουργία στεγάστρων στάθμευσης οχημάτων του Δήμου
και χώρων πρασίνου και εκπαίδευσης.

Tο νέο εργοτάξιο του
Δήμου θα κατασκευαστεί σε γήπεδο επιφάνειας 20.015 τ.μ. το οποίο θα περιλαμβάνει:
α) Αμαξοστάσιο των μεγάλων οχημάτων του Δήμου
β) Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών
γ) Φυτώριο
δ) Θερμοκήπιο
ε) Παιδικό κήπο με υπαίθριο θέατρο και χώρους για εκπαιδευτικές δράσεις.