Η Γκιόκα Μαρία του Αναστασίου οριστικέ αναπληρώτρια πρόεδρος της κοινότητας Βιλίων .

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ορίζουμε αναπληρώτρια του Προέδρου του Συμβουλίου της κοινότητας Βιλίων την Γκιόκα Μαρία του Αναστασίου μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας Βιλίων για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου
όταν αυτός κωλυεται ή απουσιάζει από τα καθηκοντά του.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Βιλίων
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ