Δημοτικό συμβούλιο, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00μ.μ

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ
,σύμφωνα με τις διάταξης του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, προσκαλεί στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μάνδρας τη
Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00μ.μ

Τα θέματα που θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις  είναι :


1. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.ΔΔ. με επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ»

2. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.ΔΔ. με επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ»

3. Ανάκληση της με αριθμ. 145/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας – Ειδυλλίας και εκ νέου ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ»

4. Ανάκληση της με αριθμ 146/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας – Ειδυλλίας και εκ νέου ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΛΙΑΣ»

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ύψους εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας –Ειδυλλίας»

6. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2019. 7. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη των πρακτικών με αριθμ πρωτ. 5527/18-04-2018 και 11981/29-8-2019 της επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

8. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

9. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης των τριμελών επιτροπών των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων του Δήμου

10. Λήψη απόφασης για πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων Π.Ε. ή Τ.Ε Διοικητικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών.

11. Λήψη απόφασης για πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων Π.Ε ή Τ.Ε Διοικητικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών.

12. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας.

13. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 11 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΛΑΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ»