ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ σειράς δημοτικών υπηρεσιών.

Κατατέθηκε στη Βουλή πολυνομοσχέδιο 213 άρθρων που επιφέρει
κομβικές αλλαγές στην διοίκηση και λειτουργία
των Δήμων και των Περιφερειών.

Σειρά διατάξεων που αφορούν την αυτοδιοίκηση περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν διάταξη με την οποία
διευκολύνεται η ανάθεση σε ιδιώτες σειράς δημοτικών υπηρεσιών.

Στις υπηρεσίες για τις οποίες θα μπορεί να συναφθεί σύμβαση με ιδιώτη προστίθενται η συντήρηση χώρων πρασίνου και ο ηλεκτροφωτισμός.

Ταυτοχρόνως διαγράφεται η πρόβλεψη του νόμου σύμφωνα με την οποία για την ανάθεση σε ιδιώτη θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου.