Εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού «ΝΕΑ ΖΩΗ»

έγκριση επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.)
του διαμορφωμένου
οικισμού «ΝΕΑ ΖΩΗ»

Δείτε περισσότερα Εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού «ΝΕΑ ΖΩΗ»