101.200,00 στον δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών !

101.200,00 στον δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών !

Δείτε περισσότερα 101.200,00 στον δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών !