• Κανένας δημότης δεν πρέπει και δεν θα αισθάνεται αποκλεισμένος αλλά αντίθετα θα αισθάνεται  ΣΥΜΕΤΟΧΟΣ .
    Όταν οι πολίτες αρχίσουν να αισθάνονται και συνυπεύθυνοι για την πορεία του δήμου,
    τότε ο δήμος και τα όργανα αυτού θα λειτουργούν στο έπακρο .

    Η περιοχή σας (απαραίτητο)