ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ

Το ποσό των ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ EURO ( 12.000,00 ) ενέκρινε ο δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας το οποίο θα διατεθεί για εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα του Δημοτικού Γηπέδου Μάνδρας ,
ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του και η αποφυγή ατυχημάτων .