Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

Επίσημο Site του σταθμού είναι το parltv.live.grnet.gr