ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ( ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2001 ).Εγγεγραμμένων στα Μ.Α του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Oλοι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2001 και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ή διαμένουν στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας
υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Αττικής .
Διεύθυνση : Πέτρου Ράλλη 2  ,ΤΚ: 11855, Αθήνα ( περιοχή ΡΟΥΦ ) 
Τηλέφωνα : 
2131501636,  2131501637, 2131501638
E-mail : 
sgdytattik@stratologia.gr
sgdytattik@5512.syzefxis.gov.gr

Oι ημερομηνίες κατάθεσης δελτίων απογραφής για τις κοινότητες του Δήμου μας ορίζονται ως εξής:
13-02-2019 , 14-02-2019 και 15-02-2019.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου απογραφής για όλους τους στρατεύσιμους που γεννήθηκαν το έτος 2001 είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ ) κατά τις εργάσιμες μέρες από 02-01-2019 μέχρι 01-4-2019

Κατά την παρουσίασή τους πρέπει να έχουν μαζί τους :

1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4 .Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, εφόσον πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας και στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.